Slovník pojmůTelemetrie

Telemetrie je měření fyzikálních veličin, jako je teplota, tlak, vlhkost, rychlost a podobně, a to na dálku pomocí různých typů datových přenosů (GSM síť, optická linka). Pro případ dosažení mezních hodnot lze nastavit zaslání upozornění SMS zprávou nebo e-mailem. Na dálku lze také provést zásah do systému – např. zapnout nebo vypnout některou z funkcí.


Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd je obdobou klasické papírové knihy jízd. Jediný rozdíl je, že ta elektronická je vytvářena automaticky na základě zjištěných údajů z GPS monitoringu. Systém sestavuje každodenní přehledy jízd, které je možné tisknout nebo exportovat do jiného formátu k dalšímu zpracování. Kniha jízd zobrazí informace, jako jsou adresa, čas odjezdu a příjezdu, počet ujetých kilometrů, průměrnou a maximální rychlost jízdy a další. Uživatel si může celou trasu zobrazit i na mapě.


Online GPS monitoring

Prostřednictvím GPS lokátoru je ve stanovených intervalech zjišťována poloha vozidla nebo jiného prostředku. Tuto pozici lokátor předává systému Log Bookie, který ji okamžitě zobrazí uživateli na webových stránkách. Ve chvíli, kdy uživatel sleduje na monitoru konkrétní vozidlo, systém Log Bookie tuto skutečnost rozpozná a okamžitě zrychlí zasílání dat o vozidle směrem k uživateli, který tak může sledovat jeho pohyb v reálném čase.


Skrytá instalace GPS jednotky

Skrytá instalace GPS jednotky je taková instalace, která umožňuje neviditelné umístění jednotky ve vozidle. Díky skryté instalaci nemůže případný zloděj jednoduše zjistit způsob zabezpečení vozidla. Zvenku auta nelze vidět žádné kabely nebo antény.


Vnitřní paměť GPS lokátoru (jednotky)

Lokátor má svoji vlastní vnitřní paměť, která slouží k ukládání dat v místech, kde není dostatečné pokrytí signálem operátora pro datové přenosy, nebo při cestách do zahraničí. Ihned po návratu ze zahraničí nebo opětovném získání signálu jednotka automaticky odešle všechna uložená data na server. V případě zaplnění paměti dochází v závislosti na typu jednotky buď k mazání poloh na přeskáčku, aby i při dlouhých cestách byla trasa vždy zobrazena, nebo se data z jednotky mažou od nejstarších záznamů.


Geofencing (Geofence)

Geofencing slouží k vymezení určité geografické oblasti (město, stát), u které se monitoruje, jestli vozidlo nebo jiný prostředek do ní vstoupil nebo ji naopak opustil. Systém v případě narušení nebo opuštění stanovené zóny zašle SMS zprávu nebo e-mail s upozorněním o jejím narušení.


Off-line provoz lokátoru

V případě off-line provozu ukládá jednotka data do své vnitřní paměti a na server je k dalšímu zpracování odešle až ve stanovený okamžik. Tato funkce se užívá například při monitoringu aut v zahraničí z důvodu úspory nákladů za datové přenosy.


GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS je mobilní datová služba přístupná uživatelům mobilních telefonů, které jsou založeny na standardu GSM. GPRS slouží k rychlému paketovému přenosu dat prostřednictvím GSM sítě. Hlavní výhodou paketového přenosu je, že výše poplatku závisí na objemu přenesených dat, nikoliv na délce doby spojení. Služba GPRS je označována 2.5G (dvouapůltá generace), tedy jako technologie mezi standardy 2 (2G) a 3 (3G) generací mobilních telefonů.


GPS lokátor (GPS tracking unit)

GPS lokátor je zařízení, které využívá GPS (globální poziční systém) k určení polohy motorových vozidel, osob nebo jiných prostředků. Data o pozici mohou být předávána pomocí GSM sítě a datových přenosů. GPS lokátor (jednotka) tak může například poskytovat okamžité informace o umístnění vozidla a jeho dalších parametrech, jako např. rychlost, stav nádrže, zapnutí a vypnutí motoru atd.


SMS (Short Message Service)

SMS neboli textová zpráva slouží k posílání krátkých textových zpráv mezi mobilními telefony a jinými zařízeními. Pro účely monitoringu Log Bookie se SMS zprávy využívají k zasílání upozornění na mobilní telefon nebo ke zjištění informací z GPS lokátoru a jeho vzdálenému nastavení.


GSM (Global System for Mobile communications, původně Groupe Spécial Mobile)

GSM neboli Globální Systém pro Mobilní komunikaci je nejpopulárnější standard pro provoz mobilních telefonů na světě – má více jak 80 % trhu. GSM se od svých předchůdců liší digitální komunikací. Jedná se o druhou generaci (2G) systému mobilních telefonů.


GPS (Global Positioning System)

GPS je vojenský družicový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí je možno určit polohu vozidel, osob a jiných objektů s přesností několika metrů kdekoliv na Zemi. Kromě rychlosti je možné pomocí GPS družice zjistit i přesný čas a rychlost objektů.

Chcete ihned vidět systém?

      

Zajímá Vás cena?Každý den přibývají noví klienti

Řekli o nás:G-mont s. r. o.

Od doby, co jsme zavedli online knihu jízd, tak naši lidé přestali lumpačit v pracovní době.

Vít Bukovský
Jednatel společnosti G-mont s. r. o. - výroba a servis garážových vrat

Pizza line s. r. o.

GPS monitoring LogBookie používáme jak pro monitoring vozidel, tak k zobrazení rozvozů pizzy našim řidičům. Díky službě máme rychlý přehled o tom, která objednávka je již splněna a řidičům umožňuje rychlé zaslání cílové adresy do navigace.


Spojil jsem se s nejlepšími


Kontaktujte nás na telefonu:
9-17 h

      


® 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena DHO s. r. o.
Ochrana osobních údajů