Slovník pojmovTelemetria

Telemetria je meranie fyzikálnych veličín, ako je teplota, tlak, vlhkosť, rýchlosť a podobne, a to na diaľku pomocou rôznych typov dátových prenosov (GSM sieť, optická linka). Pre prípad dosiahnutia medzných hodnôt možno nastaviť zaslanie upozornenia SMS správou alebo e-mailom. Na diaľku možno tiež vykonať zásah do systému - napr. Zapnúť alebo vypnúť niektorú z funkcií.


Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd je obdobou klasickej papierovej knihy jázd. Jediný rozdiel je, že tá elektronická je vytváraná automaticky na základe zistených údajov z GPS monitoringu. Systém zostavuje každodenné prehľady jázd, ktoré je možné tlačiť alebo exportovať do iného formátu na ďalšie spracovanie. Kniha jázd zobrazí informácie, ako sú adresa, čas odchodu a príchodu, počet najazdených kilometrov, priemernú a maximálnu rýchlosť jazdy a ďalšie. Užívateľ si môže celú trasu zobraziť aj na mape.


Online GPS monitoring

Prostredníctvom GPS lokátora je v stanovených intervaloch zisťovaná poloha vozidla alebo iného prostriedku. Túto pozíciu lokátor odovzdáva systému Log Bookie, ktorý ju okamžite zobrazí užívateľovi na webových stránkach. Vo chvíli, keď používateľ sleduje na monitore konkrétne vozidlo, systém Log Bookie túto skutočnosť rozpozná a okamžite zrýchli zasielanie dát o vozidle smerom k užívateľovi, ktorý tak môže sledovať jeho pohyb v reálnom čase.


Skrytá inštalácia GPS jednotky

Skrytá inštalácia GPS jednotky je taká inštalácia, ktorá umožňuje neviditeľné umiestnenie jednotky vo vozidle. Vďaka skrytej inštalácii nemôže prípadný zlodej jednoducho zistiť spôsob zabezpečenia vozidla. Zvonku auta nemožno vidieť žiadne káble alebo antény.


Vnútorná pamäť GPS lokátora (jednotky)

Lokátor má svoju vlastnú vnútornú pamäť, ktorá slúži na ukladanie dát v miestach, kde nie je dostatočné pokrytie signálom operátora pre dátové prenosy, alebo pri cestách do zahraničia. Ihneď po návrate zo zahraničia alebo opätovnom získaní signálu jednotka automaticky odošle všetky uložené dáta na server. V prípade zaplnenia pamäte dochádza v závislosti od typu jednotky buď na mazanie polôh na preskáčku, aby aj pri dlhých cestách bola trasa vždy zobrazená, alebo sa dáta z jednotky mažú od najstarších záznamov.


Geofencing (Geofence)

Geofencing slúži na vymedzenie určitej geografickej oblasti (mesto, štát), u ktorej sa monitoruje, či vozidlo alebo iný prostriedok do nej vstúpil, alebo ju naopak opustil. Systém v prípade narušenia alebo opustenia určenej zóny zašle SMS správu alebo e-mail s upozornením o jej narušení.


Off-line prevádzka lokátora

V prípade off-line prevádzky ukladá jednotka dáta do svojej vnútornej pamäte a na server je na ďalšie spracovanie odošle až v stanovený okamih. Táto funkcia sa používa napríklad pri monitoringu áut v zahraničí z dôvodu úspory nákladov za dátové prenosy.


GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS je mobilná dátová služba prístupná používateľom mobilných telefónov, ktoré sú založené na štandarde GSM. GPRS slúži k rýchlemu paketovému prenosu dát prostredníctvom GSM siete. Hlavnou výhodou paketového prenosu je, že výška poplatku závisí od objemu prenesených dát, nie na dĺžke doby spojenia. Služba GPRS je označovaná 2.5G (dvaapoltá generácia), teda ako technológia medzi štandardmi 2 (2G) a 3 (3G) generáciou mobilných telefónov.


GPS lokátor (GPS tracking unit)

GPS lokátor je zariadenie, ktoré využíva GPS (globálny pozičný systém) na určenie polohy motorových vozidiel, osôb alebo iných prostriedkov. Dáta o pozícii môžu byť odovzdávaná pomocou GSM siete a dátových prenosov. GPS lokátor (jednotka) tak môže napríklad poskytovať okamžité informácie o umiestnení vozidla a jeho ďalších parametroch, ako napr. Rýchlosť, stav nádrže, zapnutie a vypnutie motora atď.


SMS (Short Message Service)

SMS čiže textová správa slúži na posielanie krátkych textových správ medzi mobilnými telefónmi a inými zariadeniami. Na účely monitoringu Log Bookie sa SMS správy využívajú na zasielanie upozornení na mobilný telefón alebo na zistenie informácií z GPS lokátora a jeho vzdialenému nastavenia.


GSM (Global System for Mobile communications, pôvodne Groupe Spécial Mobile)

GSM čiže Globálny Systém pre Mobilnú komunikáciu je najpopulárnejší štandard pre prevádzku mobilných telefónov na svete - má viac ako 80% trhu. GSM sa od svojich predchodcov líši digitálnou komunikáciou. Ide o druhú generáciu (2G) systému mobilných telefónov.


GPS (Global Positioning System)

GPS je vojenský satelitný systém prevádzkovaný Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických, s ktorého pomocou je možné určiť polohu vozidiel, osôb a iných objektov s presnosťou niekoľkých metrov kdekoľvek na Zemi. Okrem rýchlosti je možné pomocou GPS družice zistiť aj presný čas a rýchlosť objektov.

Chcete hneď vidieť systém?

      

Zaujíma Vás cena?Každý deň pribúdajú noví klienti

Povedali o nás:G-mont s. r. o.

Od doby, čo sme zaviedli online knihu jázd, tak naši ľudia prestali lumpačiť v pracovnej dobe.

Vít Bukovský
Jednateľ spoločnosti G-mont s. r. o. - výroba a servis garážových brán

Pizza line s. r. o.

GPS monitoring LogBookie používame ako pre monitoring vozidiel, tak k zobrazeniu rozvozov pizze našim vodičom. Vďaka službe máme rýchly prehľad o tom, ktorá objednávka je už splnená a vodičom umožňuje rýchle zaslanie cieľovej adresy do navigácie


Spojil som sa s najlepšími


Kontaktujte nás na telefóne:
+420  9-17 h

      


® 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena DHO s. r. o.
Ochrana osobných údajov